ព័ត៌មានលំអិត


កិច្ចហត្ថកម្មក្រោមប្រធានបទ “ទិវាការិយាល័យស្អាត”

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

image-9

image-10

កិច្ចហត្ថកម្មក្រោមប្រធានបទ “ទិវាការិយាល័យស្អាត”

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និយោជិតនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ការិយាល័យកណ្តាល និងគ្រប់សាខា បានរួមគ្នាធ្វើហត្ថកម្មសំអាតការិយាល័យ ក្រោមប្រធានបទ «ទិវាការិយាល័យស្អាត» ដើម្បីចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាន និងការប្រើប្រាស់ធនធាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ “ គ្រឹះស្ថានស្អាត កន្លែងធ្វើការស្អាត និយោជិតមានសុខភាពល្អ “ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ០៧-ធ្នូ-២០១៩


 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ មហាវិថីយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ (២៧១)​ សង្កាត់អូរបែកក្អម
ខណ្ឌសែនសុខ រាជានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា