តើ​សេវា​កម្ម​មួយ​ណា​ដែល​ជា​ជម្រើស​របស់​លោក​អ្នក!

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២...

  • ០៣-សីហា-២០២២

នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក...

អានបន្ត

នាថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២...

  • ០៥-កក្កដា-២០២២

នាថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ...

អានបន្ត

នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ...

  • ២៨-តុលា-២០២២

នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានរៀបចំសន្និសីទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២ លើកទី ១៥ ...

អានបន្ត

សកម្មភាពនៃការចូលរួមពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២...

  • ២៨-តុលា-២០២២

សកម្មភាពនៃការចូលរួមពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២...

អានបន្ត

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសន្សំអាស៊ាន ក្រោមប្រធានបទ...

  • ៣១-តុលា-២០២២

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសន្សំអាស៊ាន ក្រោមប្រធានបទ...

អានបន្ត

រូបភាពនៃការប្រគុំតន្រ្តីមហានគរ MOHANOKOR Mini Concert...

  • ០៥-វិច្ឆិកា-២០២២

រូបភាពនៃការប្រគុំតន្រ្តីមហានគរ MOHANOKOR Mini Concert ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី5-6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022 នៅ AEON-2...

អានបន្ត
អានបន្ដ​

ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​

អត្រាប្តូរប្រាក់
គិត​ជាប្រាក់រៀល: ៣១-មីនា-២០២៣
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក ៤,០៥២ ៤,០៦៤
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៤០៩ ៤,៤៥៣
ដុល្លារសិង្ហបូរី ៣,០៥៤ ៣,០៨៤
បាតថៃ ១១៨ ១២០

ដៃគូសហការ