តើ​សេវា​កម្ម​មួយ​ណា​ដែល​ជា​ជម្រើស​របស់​លោក​អ្នក!

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់...

  • ១០-កក្កដា-២០២២

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់...

អានបន្ត

នាថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក...

  • ០៩-កក្កដា-២០២២

នាថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

អានបន្ត

នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក...

  • ០៨-កក្កដា-២០២២

នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

អានបន្ត

“តើអ្វីទៅជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ”?

  • ២១-ឧសភា-២០២២

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីប្រធានបទខាងលើ សូមលោកអ្នករង់ចាំស្តាប់ និងតាមដាននូវការបកស្រាយរបស់វាគ្មិន លោក យន់ យាន...

អានបន្ត

អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

  • ១៧-ឧសភា-២០២១

អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រ ពី SMART CAMPAIGN...

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង

  • ១៧-កក្កដា-២០២០

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និង....

អានបន្ត
អានបន្ដ​

ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​

អត្រាប្តូរប្រាក់
គិត​ជាប្រាក់រៀល: ០៥-ធ្នូ-២០២២
រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារអាមេរិក ៤,១១៦ ៤,១២៨
អ៊ឺរ៉ូ ៤,៣២៧ ៤,៣៧១
ដុល្លារសិង្ហបូរី ៣,០៤៥ ៣,០៧៥
បាតថៃ ១១៨ ១២០

ដៃគូសហការ