នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក...

នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ ម.ក ដែលដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបង្សុកូល និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ០៣-សីហា-២០២២