នាថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ...

នាថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា បានរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលមានចូលរួមប្រឡងប្រជែងនិពន្ធអត្ថបទសារព័ត៌មាន ស្តីពី “ការចូលរួមចំណែករបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជា” នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ផងដែរ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ០៥-កក្កដា-២០២២