សកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល-សេវាកម្ម នៅទូទាំងប្រទេស

នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ កម្មករនិយោជិតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបម្រើការងារនៅតាមសាខាបានទៅចុះផ្សព្វផ្សាយជូនដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទូទៅអំពីផលិតផល-សេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដែលរួមមាន៖ ឥណទានក្រុម, ឥណទានអាជីវកម្ម, ឥណទានកសិកម្ម, ឥណទានម៉ូតូ, ឥណទានរថយន្ត, ឥណទានលំនៅដ្ឋាន និងឥណទានកែលម្អលំនៅដ្ឋាន ។ ចំពោះលោកអ្នកដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ សូមគោរពអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យប្រតិបត្តិការយើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានលម្អិត ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៨៨៨ ៧៩ ដែលកំពុងរង់ចាំបម្រើលោកអ្នកនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ដោយសេចក្តីរីករាយ ។

  • កាលបរិច្ឆេទ: ២១-ធ្នូ-២០១៩