ទស្សនវិស័យ

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក គឺ​ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​ឈាន​មុខ​គេ លើវិស័យ​សេវា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ​ក្នុង​ការ​ជួយ​លើក​ស្ទួយ​ដល់​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​សង្គម ​ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

បេសកកម្ម

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកទេសមួយ មានគោលបំណង:

  • ផ្ដល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដល់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុង​សង្គម ដើម្បី​លើក​ស្ទួយ​ដល់​ជីវភាព​រស់​នៅ ​និង​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ។
  • ចូល​រួម​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ដែល​មាន​គោល​ដៅ​ដូច​គ្ន​ា ដើម្បី​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​គោល​បំណង​រួម ។

តម្លៃរួម

 

មហានគរ ដែល​កំពុង​ផ្ដល់​សេវា​កម្ម​ដល់​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន នឹងត្រូវ​បាន​ដឹក​នាំ ​និង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​យ៉ាង​មុត​ម៉ាំ​ឲ្យ​ទទួល​បាន​នូវ​គុណ​តម្លៃ​ជា​ស្នូល​ដូច​ខាង​ក្រោម (គុណ​តម្លៃ​នៃ ភាព​ត្រចះ​ត្រ​ចង់):

B:  Best Quality (គុណភាពល្អបំផុត): មាន​ន័យ​ថា​ពោរ​ពេញ​ដោយ សមត្ថ​ភាព រាល់​ការងារ​ទាំង​អស់​របស់​ខ្លួន​ដូច​ជា៖ ការ​អប់​រំធន​ធាន​មនុស្ស, ការ​ផ្ដល់​​ផលិត​ផល ​និង​សេវា​កម្ម, ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ, ការ​ផ្ដល់​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី, ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​, ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ, ការ​ជម្រះ​បញ្ជី, ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ និង​រដ្ឋ​បាល ។

R: Responsibility and Accountability (ទំនួល​ខុស​ត្រូវ និង​គណនេយ្យ​ភាព): និយោ​ជិត​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​រ​ាល់​សកម្ម​ភាព​របស់​ខ្លួន និង​ការ​ងារ​ដែល​គ្រឹះ​ស្ថាន​បាន​ប្រគល់​ឱ្យ - ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​អតិថិ​ជន, សហការី, សហគមន៍, អង្គការ​រដ្ឋាភិ​បាល, ភាព​ជា​ដៃ​គូ និង​ភាគ​ហ៊ុនិក​ទាំង​អស់​របស់ មហានគរ ។ យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត “ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​លើ​សកម្ម​ភាព​របស់​យើង

I:   Integrity (សុចរិតភាព): យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រកាន់​ភ្ជាប់​នូវ​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់ ភក្ដី​ភាព និង​វិន័យ ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​ទាំង​នៅ​ក្នុង និង​ក្រៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន ជា​ពិសេស​ចំពោះ​អតិថិជន​របស់​យើង ហើយ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ដល់​របាយ​ការណ៍​ឱ្យ​ទាន់​ពេល​វេលា​ដល់ដៃ​គូ​របស់​យើង និង​តាម​បទ​បញ្ញត្តិ​របស់រ​ាជ​រដ្ឋាភិ​បាល ។ យើង​បាន​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត “បំពេញ​ការងារ​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ត្រូវ

G:  Good Service (សេវាកម្មល្អ): យើងផ្តល់​នូវ​ការ​គោរព និង​ទំនាក់​ទំនង​មិត្ត​ភាព ជា​មួយ​ភាគ​ហ៊ុនិក សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល, និយោ​ជិត, អតិថិជន, ដៃគូ និងភាគ​ហ៊ុនិកផ្សេងទៀត ​ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​សេវា​កម្ម​ឱ្យ​ទាន់​ពេល​កំណត់ ។ យើង​បាន​ប្ដេជ្ញ​ាចិត្តថា “ត្រូវ​តែ​ញញឹម​គ្រប់​ពេល

H:  High Commitment (ការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់): យើង​បាន​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ខិត​ខំ​ធ្វើ​​ការឱ្យ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា ដើម្បី​សម្រេច​គោល​ដៅ​របស់​យើង​ និង​មាន​គោល​បំណង​ស្រួច​ស្រាវ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន ភាព​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ និង

T:  Team Work (ក្រុមការងារ): យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ជា​ក្រុម​ជា​ធ្លុង​មួយ ​ដើម្បី​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​គោល​ដៅ​រួម​របស់​យើង ។ យើង​បាន​ខិត​ខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​គិត ​និង​ធ្វើ​ការ​ជា​ក្រុម​មួយ “ក្រុម​មួយ​សម្រាប់​ទាំង​អស់​គ្នា និង​ទាំង​អស់​គ្នា​សម្រាប់ក្រុម​តែ​មួយ 

អាសយដ្ឋាន


ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទ:(៨៥៥) ២៣ ៨៨៨៨ ៧៩
អីុម៉ែល:info@mohanokor.com
គេហទំព័រ : www.mohanokor.com

@២០១៧ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

 

តំណភ្ជាប់មានប្រយោជន៍


នេះគីជាតំណភ្ជាប់ដែលមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

អំពីយើង
ផលិតផល និង សេវាកម្ម
ឱកាសការងារ
សាខា

អ្នកទស្សនា